Header SKR

Nieuws Flash
volg ons op facebook op de pagina S.K.Reningelst
of via gc sk reningelst

Missie

Missie van onze Jeugdopleiding


1. Basistekst missie jeugdopleiding

1.1. Bestaansreden jeugdopleiding (kernopdracht)

De missie van onze jeugdopleiding bestaat erin om jongeren op recreatief niveau zo optimaal mogelijk te kunnen laten sporten.

1.2. Activiteitendomein (kernproduct)


De jeugdopleiding in onze club streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak een degelijke voetbalopleiding aan te bieden, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid of kwaliteit.

Tevens willen wij een ondersteunende rol spelen bij de schoolopleiding van spelers. Dit impliceert in de eerste plaats dat schoolresultaten op de eerste plaats komen. School en studie blijven meer dan ooit een voorname rol spelen in de opleiding.

1.3. Doelgroepen


Onze jeugdopleiding richt zich tot alle jongeren in Reningelst en grensgemeenten die de voetbalsport wensen te beoefenen. Elke speler is vrij zich aan te sluiten in onze club.

1.4. Waarden en normen


Enkele basisgedachten die belangrijk zijn in de opleiding van de jongeren en in onze club gevolgd worden zijn :

Uniformiteit naar de buitenwereld toe. Jeugdspelers in onze club moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Dit resulteert in een positieve uitstraling.

Spelplezier is van groot belang.

Evenveel speelkansen voor iedereen ongeacht hun voetbalniveau.

Spelers voelen zich thuis in de club

Elke speler is uniek en bezit kwaliteiten. We kunnen misschien niet iedereen leren voetballen maar ze wel zo goed mogelijk begeleiden

Jeugdvoetbal is opleiden van individuen. Niet alleen het team moet verbeteren, maar ook elk individu op zich.
Created & designed by SandComp.be 2019