Header SKR

Nieuws Flash
volg ons op facebook op de pagina S.K.Reningelst
of via gc sk reningelst

Trainerscharter

Sport speelt een belangrijke sociale en educatieve rol binnen onze maatschappij. SK Reningelst
een club uit vierde provinciale, wenst de sociale functie van de club te onderstrepen en heeft
daarom een charter, opgesteld en in acht pedagogische principes omgezet. De club
verwacht dat de opleiders, trainers, begeleiders en medewerkers deze 8 stellingen
respecteren.

De 8 stellingen


1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige waarden, als fundament voor het verbeteren van de algemene en specifieke voetbalvaardigheden.

●Voetbalspel als middel, opvoeding als doel.
●Respect hebben voor bestuur, medewerkers, ouders, supporters, scheidsrechter,
tegenstrevers. Betrek de ouders in het totaalgebeuren (participatie).
●Maak duidelijke afspraken (coaching, ploegopstelling) en bespreek de opvoedkundige
waarden in het voetbal. Een goede communicatie vermijdt veel problemen.
Voorbeeld: ouders mogen en moeten supporteren, maar de trainer is "COACH". De eerste
training is er misschien wel één voor de ouders.

2. Wees EERLIJK en CONSEQUENT. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.
● Als volwassenen het goede voorbeeld niet geven, wat mogen we dan verwachten van
onze kinderen?


●Vermijd het ROEPEN en TIEREN naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer.
Kinderen nemen deze houding SNEL over.
●Geef als trainer of begeleider steeds het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht
voor hygiëne,
●Beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken .
●Orde, tucht, discipline. zijn fundamenten voor de attitudevorming

3. Er zijn GEEN belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn ALLEEN belangrijke kinderen.

●Gekwetste en/of zieke spelers horen NIET te spelen.
●"NIET TRAINEN" kan soms de BESTE training zijn.
●Studies primeren. Een training omwille van studies overslaan kan GEEN SANCTIE tot
gevolg hebben.

4. Laat kinderen voetbal "SPELEN."

Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het
niveau en de belevingswereld v/h kind.
●Een oefening, organisatievorm die niet lukt of vlot, is NIET de schuld van de spelers, maar
veelal een FOUTE keuze van de opleider (trainer).
● Kinderen zijn geen minivolwassenen.

5. Elk lid van het team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen.

● Laat kinderen nooit een volle wedstrijd op de bank zitten, elk kind speelt minimaal 60%
van de wedstrijd. Mits goede planning is dit zelfs met 15 spelers haalbaar.
● Ook de minder goede speler(s) starten graag eens de wedstrijd.
● Elk kind wil wel eens kapitein van de ploeg zijn of een volledige wedstrijd spelen.
● Houd rekening met de biologische leeftijd van de kinderen. Groot en sterk mag niet het
enige criterium zijn om spelers te evalueren.
● Sociale rol van onze club is niet ONBELANGRIJK.
● Anticipeer op mogelijk PEST-gedrag bij kinderen.

6. Creëer een positieve sfeer. Straal als trainer of begeleider positivisme en enthousiasme uit.

De wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn.
● Geen enkele speler wordt beter met NEGATIEVE kritiek alleen.
● Er is nog nooit iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje.
● Kinderen mogen en moeten fouten maken. Het zijn de beste leermomenten.

7. "FUN" in het voetbalspel, is de basis van een gerichte "FORMATION".

● Zonder FUN geen FORMATION.
● Kinderen komen naar het voetbal omdat ze het LEUK vinden.
● Na de training moet het kind al verlangen naar de volgende training.
● Zonder FUN: een vlugge en grotere DROP-OUT. (zap-cultuur : kinderen opteren zeer vlug
voor andere hobby of sport).

8. Winnen is "belangrijk" maar NOOIT ten koste van één van de vorige 7 pedagogische principes.

● Leren winnen, maar kunnen verliezen.
● CHAMPIONITIS is een erge ziekte in het vormingsproces.
Waarom de tegenpartij bij de pluimpjes en duivels niet toelaten met één speler meer te spelen
indien het doelpuntenverschil meer dan drie is? Uitslagen van 10-0 of meer, daarvan heeft
niemand iets geleerd en de FUN is enkel voor de winnende ploeg! En dan nog.


KINDEREN HEBBEN HET RECHT OM GEEN KAMPIOEN TE SPELEN

GRAS GROEIT NIET DOOR AAN DE SPRIETEN TE TREKKEN
MAAR DOOR HET WATER TE GEVEN EN TE VERZORGEN!!


Created & designed by SandComp.be 2019