Header SKR

Nieuws Flash
volg ons op facebook op de pagina S.K.Reningelst
of via gc sk reningelst
Onze visie.

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.
Wij willen hét trefcentrum, hét voetbalhuis van het lokale voetbal zijn; waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: Voetbal in het algemeen zowel in competitie als in recreatie.
Onze Jeugdopleiding.
Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten ontwikkelen. De zaterdag en de zondag moet er voort in het stadion een gezellige voetbaldrukte heersen. Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij SKR de mogelijkheid bestaat een jeugddroom te verwezenlijken, met name door ooit in het lokale eerste elftal te spelen.

Ons Eerste elftal.

SKR heeft de ambitie om met haar eerste elftal deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. We nemen voor waar aan dat wij daarvoor in eigen rangen niet altijd over een voldoend aantal talentrijke spelers beschikken. Anderzijds en trouw aan onze missie wil SKR dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit eigen opleiding, aangevuld met spelers uit andere clubs. We zullen proberen te vermijden dat spelers die hun opleiding bij ons hebben gekregen en de talenten hebben om te spelen in het Eerste elftal, de voorkeur geven aan een andere club. SKR zal er naar streven om bij de spelers die bij SKR hun opleiding kregen, opnieuw belangstelling voor ons lokaal voetbal op te wekken. Het bestuur zal streven naar een verjonging van het sportief comité.
De toeschouwers willen wij op zondagnamiddag het plezier doen om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers. De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match en na de match tijdens het nakaarten over het spelverloop in de kantine. Omdat voetbal bij ons recreatie, entertainment, is, blijven de wedstrijden als regel gespeeld de zondagnamiddag. We streven naar zo veel mogelijk toeschouwers.

Onze Middelen.

SKR brengt het grootste deel van haar financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn. Benevens onze eigen opbrengsten worden we financieel gesteund door het stadsbestuur, plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars en voor onze jeugdwerking door de VFV/KBVB. Onze middelen worden dus lokaal opgebracht en daarom moeten ze ook ten nutte komen van het lokaal voetbal. We streven naar het behoud van lage ledenbijdragen bij de jeugd; zoveel mogelijk spelers betekent méér ledenbijdragen; zoveel mogelijk toeschouwers betekent meer opbrengsten; dat samen zal bijdragen tot het behoud van lage ledenbijdragen. Het beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars, wordt voortgezet. SKR zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten. De ambitie om een ruim aanbod aan voetbalverwachtingen te geven, zal ondergeschikt blijven aan onze financiële mogelijkheden. We houden er rekening mee dat de huishouding van een voetbalclub steeds meer zal gaan kosten. De uitgaven worden verhoudinggewijs gespreid
.
Onze Vrijwilligers.

Het werk binnen de club wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Vrijwilligers zijn onze grootste sponsors; we zullen creatieve wegen moeten bewandelen om hen te behouden en te blijven vinden. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort.

Wij willen groeien in het lokaal voetbal, dit kan enkel en alleen door jullie!


Created & designed by SandComp.be 2019